درباره مجله

مجله علمی شهرسازی ایران، به صورت تخصصی در حوزه شهرسازی و گرایش های برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، طراحی شهری، مدیریت شهری، عمران شهری، محیط زیست شهری، منظر شهری و … تمرکز دارد. این مجله در تلاش است تا نمایه های ملی و بین المللی متعددی را دریافت نماید و به زودی مقالات این مجله در Scopus و ISI نمایه سازی می شود. از این رو، کیفیت مقالات چاپ شده در این مجله بسیار مهم است. مجله علمی شهرسازی ایران به صورت رایگان مقالات را پس از بررسی و داوری چاپ می کند.

بستن
مقایسه