درباره مجله

مجله علمی شهرسازی ایران، به صورت تخصصی در حوزه شهرسازی و گرایش های برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، طراحی شهری، مدیریت شهری، عمران شهری، محیط زیست شهری، منظر شهری و … تمرکز دارد. این مجله در تلاش است تا نمایه های ملی و بین المللی متعددی را دریافت نماید. از این رو، کیفیت مقالات چاپ شده در این مجله بسیار مهم است. مجله علمی شهرسازی ایران به صورت رایگان مقالات را پس از بررسی و داوری چاپ می کند.

بستن
مقایسه