چاپ کتاب
انتشارات شهرسازی در مسیر تحقق آرمان خود و ایجاد دسترسی باز متون به صورت تخصصی، اقدام به چاپ و انتشار کتاب به دو صورت کاغذی و الکترونیکی می نماید. شرایط چاپ کتاب از طریق مسیر داوری تخصصی و بدون محدودیت در موضوع انجام می شود که این امر باعث شده است ...
  • سیاوش طاهری
  • خرداد ۲۰, ۱۴۰۱
امضا تفاهمنامه همکاری با انجمن ترویج علم
انتشارات شهرسازی و مجله علمی شهرسازی ایران مفتخر است اعلام کند، طی مذاکرات انجام شده با انجمن علمی ترویج علم ایران، تفاهمنامه همکاری 3 ماده ای در مورخ 3 شهریور ماه 1400 بین طرفین امضا گردید. این تفاهمنامه در بخش های مختلف علمی، پژوهشی و اجرایی تنظیم ...
  • سیاوش طاهری
  • شهریور ۴, ۱۴۰۰
معرفی کتاب «درک محیط زیست شهری (رویکرد سیستم‌های میان رشته‌ای)»
انتشارات شهرسازی مفتخر است اعلام کند، کتاب درک محیط زیست شهری (رویکرد سیستم‌های میان رشته‌ای) با همت خانم رقیه ودایع خیری و خانم مهسا نجارصادقی منتشر شد. این کتاب در 381 صفحه و براساس چهار بخش، ترجمه شده است. امید است این کتاب مورد توجه دانشجویان و ...
  • سیاوش طاهری
  • خرداد ۱۲, ۱۴۰۰
نشست تخصصی کرونا و شهرسازی (سوم)
انتشارات شهرسازی مفتخر است اعلام کند که با حمایت نشست تخصصی کرونا و شهرسازی که توسط موسسه مطالعات شهرسازی برگزار می شود، در این رویداد علمی سهیم است. شما مخاطبان می توانید برای شرکت در این نشست مجازی به سایت زیر مراجعه نمایید. نشست تخصصی کرونا و ...
  • سیاوش طاهری
  • اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۰
نشست تخصصی کرونا و شهرسازی (دوم)
انتشارات شهرسازی مفتخر است اعلام کند که با حمایت نشست تخصصی کرونا و شهرسازی که توسط موسسه مطالعات شهرسازی برگزار می شود، در این رویداد علمی سهیم است. شما مخاطبان می توانید برای شرکت در این نشست مجازی به سایت زیر مراجعه نمایید. نشست تخصصی کرونا و ...
  • سیاوش طاهری
  • اسفند ۲۴, ۱۳۹۹
بستن
مقایسه