مجله علمی شهرسازی ایران (Scientific Journal of Iranian Urbanism)، به صورت علمی - تخصصی در حوزه شهرسازی و گرایش های برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، طراحی شهری، مدیریت شهری، عمران شهری، محیط زیست شهری، منظر شهری، معماری شهر و … تمرکز دارد. از این رو، کیفیت مقالات چاپ شده در این مجله بسیار مهم است. مجله علمی شهرسازی ایران به صورت رایگان مقالات را پس از بررسی و داوری چاپ می کند.

امضا تفاهمنامه همکاری با انجمن علمی ترویج علم ایران و مجله علمی شهرسازی ایران

تبریک! مجله علمی شهرسازی ایران، شناسه DOR را از پایگاه ISC دریافت نموده است. از این پس مقالات منتشر شده دارای این شناسه خواهند بود.
تبریک! برای اولین بار در ایران، ارسال، اصلاح، تایید و انتشار مقاله به صورت پیامک با سرشماره 90003561 پیگیری می شود.

رویکرد اصلی این مجله بین المللی است و این هدف به عنوان هدف اصلی مجله بدون توقف دنبال می شود.

سامانه مدیریتی مجله علمی شهرسازی ایران، سامانه بومی و دانش بنیان می باشد که توسط این مجموعه طراحی و اجرا شده است.

تبریک! سامانه این مجله با اتصال و هماهنگی با دیگر سامانه های کشوری اقدام به احراز هویت می نماید.

نوع اعتبار: علمی - تخصصی ، توالی انتشار: دوفصلنامه ، نوع داوری: مخفی دو طرفه (حداقل 2 داور برای هر مقاله)، بازۀ زمانی بررسی اولیۀ مقالات دریافتی (اعلام نظر به نویسنده یا آغاز فرآیند داوری): 8 روز کاری ، میانگین زمان داوری: 6 تا 12 هفته ، زبان نشریه: فارسی - انگلیسی (انتشار خلاصه مقالات به صورت انگلیسی) ، نوع انتشار: الکترونیکی ، نوع دسترسی: رایگان (تمام متن) ، دسته بندی موضوعی: دارد ، استفاده از سامانه همانندجو در بررسی و داوری مقالات ، تعداد صفحات مجاز: 10 الی 20 صفحه ، هزینه بررسی، داوری، پذیرش و چاپ: رایگان

حوزه موضوعی: مقاله پژوهشی، مروری، مطالعه موردی، روش شناسی، کاربردی و نقطه نظر

خطا! مقالات ارسالی تنها در قالب تعیین شده مجله مورد بررسی اولیه قرار می‌ گیرند و در صورت عدم رعایت ساختار مورد نظر، مقالات ارسالی وارد فرایند داوری نخواهد شد، جهت دریافت قالب خام نگارش مقاله به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه نمائید.
اطلاعات! دسترسی به مقالات این نشریه آزاد است و استفاده از مقالات آن با ذکر منبع بلامانع می‌باشد. نرم‌افزار مشابه یاب بین‌المللی اخذ شده است. این نشریه تابع قوانین بین المللی Cope در خصوص سرقت ادبی است و با متخلفان بر اساس قوانین بین المللی برخورد می کند. بنا به بخشنامه، مدیر کل محترم دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری، کلیه مقالات دریافتی با نرم‌افزار مشابه‌یاب ارزیابی می‌گردد.
اطلاعات! مقالات شماره 9 در حال انتشار می باشند ...
شمارۀ هشتم
شمارۀ هشتم
دورۀ پنجم، شمارۀ هشتم، بهار و تابستان 1401

 

1.بازآفرینی فرهنگ مبنای مراکز شهری با تاکید بر احیای عناصر تاریخی و ایجاد فضاهای هویتمند؛ مطالعه موردی: مرکز شهر تکاب
داود عین اللهی، عبد الحمید قنبران

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.1.9

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

2.فرم های هندسی ساختاری در معماری
پیمان نقی پور

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.2.0

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

3.فضاهای عمومی بافت تاریخی شهری و نقش آن در ایجاد روابط اجتماعی فعال(نمونه موردی بازار ومسجد بافت قدیم دزفول)
علی مردانی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.3.1

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

4.طراحی فضای شهری در راستای ارتقای سلامت روان نمونه موردی: خیابان حافظ اصفهان
الهه مقتدائی خوراسگانی، بهناز امین‌زاده گوهرریزی، حمیدرضا سپهری

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.4.2

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

5.بررسی مولفه های شهر هوشمند در ارتقاء کیفیت زندگی شهری (شهر مورد مطالعه: بابلسر)
سعید صادقی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.5.3

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

6.تبیین پایه های برنامه ریزی ارتباطی در حیطه برنامه ریزی شهری
طرلان صادقی پور

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.6.4

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

7.تأملی بر شهرسازی معاصر در ایران با رویکرد حقوقی _ تاریخی
محمود شاطریان، جواد یحیی زاده

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.7.5

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

8.تاثیر اماکن اسلامی بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرهای ایران،(منطقه3 شهر اصفهان)
علی اتحادی، علی آقازاده خاتونی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.8.6

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

9.تحلیل کاربست رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت های فرسوده و نیازسنجی مشارکتی جهت اولویت بندی راهبردها با استفاده از الگوی تلفیقی SWOT-QSPM (مطالعه موردی: محله کوشک عباسعلی ـ شیراز)
دلبر اژدری، عماد کتابچی

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.9.7

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

10.ارزیابی و سنجش ابعاد و مؤلفه های تاب آوري در شهر جدید گلبهار در برابر مخاطرات طبیعی
حسین حاتمی نژاد، مهدی آسیایی، فاطمه گهرخواه

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.10.8

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

11.ارائه مدل مفهومی منظر تاب آور با تأکید بر مدل مکان پایدار مبتنی بر روش گراندد تئوری
مریم ابراهیم پور، ابوالفضل منصوری اطمینان

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.11.9

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

12.بررسی و تبیین نظام کارکرد نشانه‌ها در خوانش معماری مذهبی دوره زندیه (نمونه موردی: مسجد وکیل شیراز)
زهرا یارمحمودی، فاطمه نیکنهاد

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170918.1401.5.8.12.0

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

//www.shahrsaziiran.com/wp-content/uploads/2022/04/jeldemajale-jadid.png

مقالات آماده انتشار

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز: انتشارات شهرسازی با همکاری دانشگاه های ملی و بین المللی

مدیر مسئول: احسان درستکار

سردبیر: مرجان نعمتی مهر

مدیر داخلی: مهسا نجارصادقی

شاپا الکترونیکی: ‪۲۷۱۷-۰۹۱۸

پیگیری مقاله

جهت پیگیری وضعیت مقاله ارسالی، لطفاً کد رهگیری مقاله را در قسمت زیر وارد کنید تا از آخرین وضعیت مقاله ارسال شده، با خبر شوید.

خلاصه آمار نشریه

آخرین دوره: ، آخرین شماره: 8  ، مقالات ارسال شده: 521 ، مقالات پذیرفته شده: 70 ، مقالات رد شده: 451 ، مقالات هر شماره: 12  ، نرخ پذیرش: ٪25 ، مشاهده مقالات: 29135  ، دریافت فایل مقالات: 4825  ، نمایه شده: 14

آخرین بروزرسانی: بهار 1401

بستن
مقایسه