لیست مقالات آماده انتشار مجله علمی شهرسازی ایران در شماره های آتی

1- جستاری بر رویکرد کدهای فرم-مبنا و جایگاه آن در طراحی شهری

بیتا ابراهیمی، امیر شکیبامنش*

2- هوشمندسازی شهری (ITS)، در التزام شهرهای نوین و شهروند محور(نمونه موردی شهر تهران)

علیرضا اژدری مقدم*

3- بررسی شیوه های سبک شناسی معماری معاصر ایران

عیرضا جزء پیری

4- واکاوی تطبیقی معیارهای اقتصادی- اجتماعی در محله خواجه ربیع و نه دره کلانشهر مشهد

حجت حاتمی نژاد*، ثریا فیروزی جهانتیغ

5- شناسایی اصول و معیار های شهر زیست ­پذیر و سنجش زیست­ پذیری

سولماز احمدی باروق*، مهدیه یارقلی، نازنین مسعودی

6- شهرسازی مبتنی بر محیط زیست، چالشهای بهداشتی شهرهای تالابی

عزیر عابسی*، پرند بامدادی، حسن امینی راد

7- فضاهای عمومی بافت تاریخی شهری و نقش آن در ایجاد روابط اجتماعی فعال (نمونه موردی بازار ومسجد بافت قدیم دزفول)

علی مردانی شلمزاری*

8- یکپارچگی در توسعه شهری و برنامه ریزی حمل و نقل

ایمان فردین*

9- بررسی رابطۀ روش های یادگیری با دروس مقطع کارشناسی معماری

زهرا یارمحمودی*، محمد پروا

 

List of articles ready for publication in the Iranian Journal of Urbanism in future issues

1- A research on the form-based code approach and its place in urban design

Bita Ebrahimi, Amir Shakibamanesh *

2- Urban Intelligence (ITS), in the commitment of new and citizen-centered cities (Case study of Tehran)

Alireza Ajdari Moghaddam *

3- A study of the stylistic methods of contemporary Iranian architecture

Alireza jazpire

4- Comparative analysis of socio-economic criteria in Khajeh Rabi neighborhood and not in Mashhad metropolitan valley

Hojjat Hatami Nejad *, Soraya Firoozi Jahantegh

5- Identifying the principles and criteria of a livable city and measuring livability

Solmaz Ahmadi Barough *, Mahdieh Yargholi, Nazanin Masoudi

6- Environmental based urban planning, health challenges of wetland cities

Ozeair Abessi *, Parand Bamdadi, Hassan Amini Rad

7- Public spaces of the urban historical context and its role in creating active social relations (case study of the bazaar and mosque of the old texture of Dezful)

Ali Mardani Shalamzari *

8- Integration in urban development and transportation planning

Fardin Faith *

9- Investigating the relationship between learning methods and undergraduate courses in architecture

Zahra Yarmahmoudi *, Mohammad Parva

بستن
مقایسه