هیات تحریریه

مدیر مسئول

 • احسان درستکار
 • زمینه فعالیت: شهرسازی، برنامه ریزی منطقه ای
 • ایمیل: e.dorostkar [at] shahrsaziiran.com

سردبیر

 • رقیه ودایع خیری
 • دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
 • زمینه فعالیت: شهرسازی
 • ایمیل: Kheiri [at] iau.ir

مدیر داخلی

 • مهسا نجارصادقی
 • زمینه فعالیت: شهرسازی، برنامه ریزی منطقه ای
 • ایمیل: m.sadeghi [at] shahrsaziiran.com

اعضا تحریریه داخلی / ملّی (با همکاری دانشگاه های داخلی و انجمن های علمی)

 • مرجان نعمتی مهر
 • دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
 • زمینه فعالیت: شهرسازی، طراحی شهری
 • ایمیل: m_nematimehr [at] sbu.ac.ir

 • محسن کلانتری
 • دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
 • زمینه فعالیت: برنامه ریزی شهری، آمایش
 • ایمیل: [at] ut.ac.ir
 • حمیدرضا پارسی
 • دانشیار دانشگاه تهران
 • زمینه فعالیت: شهرسازی
 • ایمیل: hparsi [at] ut.ac.ir
 • پروین پرتوی
 • استاد دانشگاه هنر
 • زمینه فعالیت: شهرسازی
 • ایمیل: p.partovi [at] art.ac.ir
 • وکیل حیدری ساربان
 • استاد دانشگاه محقق اردبیلی
 • زمینه فعالیت: برنامه ریزی شهری
 • ایمیل: v_heidari [at] uma.ac.ir
 • رضا احمدیان
 • دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
 • زمینه فعالیت: شهرسازی
 • ایمیل: reza.ahmadian [at] azu.ac.ir
 • محمد صادق فلاحت
 • دانشیار دانشگاه زنجان
 • زمینه فعالیت: معماری
 • ایمیل: safalahat [at] znu.ac.ir
 • پروانه شاه حسینی
 • دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
 • زمینه فعالیت: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • ایمیل: shahhoseyni [at] samt.ac.ir

اعضا تحریریه خارجی / بین المللی (با همکاری دانشگاه های معتبر خارجی)

 • اردشیر انجمنی
 • استاد دانشگاه تگزاس، آمریکا
 • زمینه فعالیت: شهرسازی، برنامه ریزی شهری
 • علی پارسا
 • استاد دانشگاه بریستول، انگلستان
 • زمینه فعالیت: برنامه ریزی شهری، منطقه ای و روستایی
 • سایمون بل
 • استاد دانشگاه ادینبرو، انگلستان
 • زمینه فعالیت: منظر، منظر شهری
 • متیو بورک
 • استاد دانشگاه گریفتث، استرالیا
 • زمینه فعالیت: شهرسازی، برنامه ریزی حمل و نقل
بستن
مقایسه