کمیته اجرایی مجله

مدیر داخلی

 • مهسا نجارصادقی
 • عضو شورا انتشارات شهرسازی
 • زمینه فعالیت: شهرسازی، برنامه ریزی منطقه ای
 • ایمیل: m.sadeghi [at] shahrsaziiran.com
 • غزاله میرهادی
 • ویراستار انگلیسی
 • تحصیلات: دانشجوی دکتری معماری
 • ایمیل: gh.mirhadi [at] shahrsaziiran.com
 • مرضیه آزاد ارمکی
 • ویراستار انگلیسی
 • تحصیلات: دکتری معماری- استادیار دانشگاه
 • ایمیل: m.azad [at] shahrsaziiran.com
 • یوسف ساجدی
 • ویراستار ادبی
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد عمران-حمل و نقل
 • ایمیل: y.sajedi [at] shahrsaziiran.com
بستن
مقایسه