توسط انتشارات شهرسازی حمایت مالی شد

انتشارات شهرسازی در پی رسالت خود مبنی بر حمایت از فعالیت های علمی و آموزشی، مفتخر است اعلام کند که از طرح توانمندسازی اجتماعی محلات فرسوده شهر تهران با هم اندیشی کارشناسان بومی جامعه هدف و مشارکت ساکنین، که توسط انجمن آرمان شهر طهران انجام شده است، مورد حمایت مالی قرار داده است. این طرح […]

بستن
مقایسه