اسپانسر رویدادهای علمی می شویم

انتشارات و مجله علمی شهرسازی ایران، در جهت اقدامات حمایتی خود از فعالیت های علمی و آموزشی، در نظر دارد اسپانسر تعداد محدودی از رویدادهای علمی و آموزشی مانند: کنفرانس، همایش، نشست، کارگاه و غیره شود. حمایت از رویدادهای علمی پس از درخواست رسمی از سوی بالاترین مقام اجرایی رویداد به این مجموعه و تایید […]

  • سیاوش طاهری
  • اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹
بستن
مقایسه