شماره اول مجله علمی شهرسازی ایران منتشر شد

با همراهی و پشتیبانی شما اساتید و دانشجویان گرامی، و طی انتشار فراخوان اول چاپ مقاله در مجله علمی شهرسازی ایران و پس از بررسی و داوری مقالات ارسال شده، شماره اول مجله علمی شهرسازی ایران منتشر شد. همچنین، حق التالیف نویسندگان شماره اول مجله به حسابشان واریز شد. مجله علمی شهرسازی ایران، همزمان با […]

  • سیاوش طاهری
  • اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۹
بستن
مقایسه