نشست تخصصی کرونا و شهرسازی (سوم)

انتشارات شهرسازی مفتخر است اعلام کند که با حمایت نشست تخصصی کرونا و شهرسازی که توسط موسسه مطالعات شهرسازی برگزار می شود، در این رویداد علمی سهیم است. شما مخاطبان می توانید برای شرکت در این نشست مجازی به سایت زیر مراجعه نمایید. نشست تخصصی کرونا و شهرسازی (سوم) سخنران: رقیه ودایع خیری، عضو هیئت […]

  • سیاوش طاهری
  • اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۰
نشست تخصصی کرونا و شهرسازی (دوم)

انتشارات شهرسازی مفتخر است اعلام کند که با حمایت نشست تخصصی کرونا و شهرسازی که توسط موسسه مطالعات شهرسازی برگزار می شود، در این رویداد علمی سهیم است. شما مخاطبان می توانید برای شرکت در این نشست مجازی به سایت زیر مراجعه نمایید. نشست تخصصی کرونا و شهرسازی (دوم) سخنران: فرزانه ساسان پور، دانشیار دانشگاه […]

  • سیاوش طاهری
  • اسفند ۲۴, ۱۳۹۹
نشست تخصصی کرونا و شهرسازی

انتشارات شهرسازی مفتخر است اعلام کند که با حمایت نشست تخصصی کرونا و شهرسازی که توسط موسسه مطالعات شهرسازی برگزار می شود، در این رویداد علمی سهیم است. شما مخاطبان می توانید برای شرکت در این نشست مجازی به سایت زیر مراجعه نمایید. نشست تخصصی کرونا و شهرسازی سخنران: پروفسور سایمون بل از دانشگاه ادینبرو […]

  • سیاوش طاهری
  • بهمن ۲۰, ۱۳۹۹
بستن
مقایسه