معرفی کتاب «پویش مختلط و برنامه ریزی توسعه در ایران»
انتشارات شهرسازی مفتخر است اعلام کند، کتاب پویش مختلط و برنامه ریزی توسعه در ایران با قلم خانم مهسا نجارصادقی منتشر شد. این کتاب در 85 صفحه و در دو بخش و چهار فصل تدوین شده است که شامل: گزیده ای از مروری بر مفاهیم و اهداف توسعه، روش های متداول ...
  • سیاوش طاهری
  • مرداد ۲۶, ۱۳۹۹
معرفی کتاب «منظر موقت شهری:مدیریت استراتژیک»
انتشارات شهرسازی مفتخر است اعلام کند، کتاب منظر موقت شهری:مدیریت استراتژیک با قلم خانم خورشید رشیدی و آقای صادق شیرجنگ منتشر شد. این کتاب در 78 صفحه و در چهار فصل تدوین شده است که شامل: گزیده ای از مدیریت استراتژیک، منظر شهری، منظر موقت و مدیریت ...
  • سیاوش طاهری
  • تیر ۲۷, ۱۳۹۹
شماره سوم مجله علمی شهرسازی ایران منتشر شد
با همراهی و پشتیبانی شما اساتید و دانشجویان گرامی، و طی انتشار فراخوان سوم چاپ مقاله در مجله علمی شهرسازی ایران و پس از بررسی و داوری مقالات ارسال شده، شماره سوم مجله علمی شهرسازی ایران منتشر شد. همچنین، حق التالیف نویسندگان شماره سوم مجله به ...
  • سیاوش طاهری
  • خرداد ۲۴, ۱۳۹۹
پویش کتاب از ما، مطالعه از شما
انتشارات شهرسازی، ناشر تخصصی شهرسازی، معماری و عمران در جهت مسئولیت اجتماعی و فرهنگی خود، پویشی با نام کتاب از ما، مطالعه از شما را راه اندازی نموده است. در این پویش انتشارات شهرسازی کتاب را به صورت رایگان به مخاطبان اهدا می کند و مخاطب آن را مطالعه ...
شماره دوم مجله علمی شهرسازی ایران منتشر شد
با همراهی و پشتیبانی شما اساتید و دانشجویان گرامی، و طی انتشار فراخوان دوم چاپ مقاله در مجله علمی شهرسازی ایران و پس از بررسی و داوری مقالات ارسال شده، شماره دوم مجله علمی شهرسازی ایران منتشر شد. همچنین، حق التالیف نویسندگان شماره دوم مجله به ...
  • سیاوش طاهری
  • خرداد ۳, ۱۳۹۹
بستن
مقایسه