اطلاعات! شما می توانید به صورت همزمان مقاله را دریافت و آنلاین بر روی سایت مطالعه نمائید.
اخطار! تمام مسئولیت محتوای، علمی مقالات منتشر شده و هرگونه پاسخگویی با نویسنده (نویسندگان) است و مجله علمی شهرسازی ایران هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
شمارۀ اول
شمارۀ اول
دورۀ اول، شمارۀ اول، پاییز و زمستان 1397

 

1.هرمنوتیک شهرک های جدید

محمود شورچه*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

2.نقش کارآفرینی برتوسعه گردشگری روستایی(کشاورزی)

محمد اکبرپور*، سمیه عظیمی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

3.سنجش میزان اثر گذاری فضاهای صنعتی بر کیفیت زندگی محلات محصور در این عملکرد (نمونه موردی محله ویلاشهر در منطقه21 تهران)

علیرضا اژدری مقدم*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

4.تحلیل وضعیت تاب آوری شهری در محله آب و برق مشهد

حجت حاتمی نژاد*، مهسا ترشیزی، مینا صمدی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

 

Issue 1
Issue 1
Volume 1, Issue 1, October 2018

 

1.The Hermeneutics of New Towns

Mahmood Shoorcheh*

View and Download

2.The Role of Entrepreneurship in Rural Tourism Development (Agriculture)

Mohammad Akbarpour * Somayeh Azimi

View and Download

3.Assessing the effect of industrial spaces on the quality of life of neighborhoods enclosed in this performance (case study of Villashahr neighborhood in the 21st district of Tehran)

Alireza ajdari moghadam*

View and Download

4.Analysis of urban resilience in Mashhad Ab-o-Bargh neighborhood

Hojat Hataminejad* Mahsa Torshiz , Mina Samadi

View and Download

 

شمارۀ دوم
شمارۀ دوم
دورۀ دوم، شمارۀ دوم، بهار و تابستان 1398

 

1.ارزیابی نقش شهرهای کوچک در توسعه کانون های جمعیتی پیرامون با استفاده از تحلیل شبکه ای

مهسا نجارصادقی*، منوچهر طبیبیان

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

2.جستاری بر میزان سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی و شهری

بهنام رضایی مجدی*، آرام جعفری نیا

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

3.رهیافتی از منظر نو بر بندر خشک در نظام برنامه ریزی فضایی و منطقه ای

آزاده رجامطلق*، سودابه آیت الهی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

4.منظر شهری از جنبه های نوا و آوا به صورت شبکه ای

آرامیس جوادمعروف*، رضا قربانی نژاد سیال

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

 

Issue 2
Issue 2
Volume 2, Issue 2, April 2019

 

1.Assessing the role of small towns in the development of the surrounding population centers using network analysis

Mahsa Najar Sadeghi * Manouchehr Tabibian

View and Download

2.Research on the amount of social capital in rural and urban areas

Behnam Rezaei Majdi * Aram Jafari Nia

View and Download

3.A new perspective on the dry port in the spatial and regional planning system

Azadeh Ramejtalagh * Soodabeh Ayatollah

View and Download

4.Urban landscape from the aspects of Nova and Ava as a network

Aramis Javad Marouf * Reza Ghorbani Nejad Sial

View and Download

 

شمارۀ سوم
شمارۀ سوم
دورۀ دوم، شمارۀ سوم، پاییز و زمستان 1398

 

1.سنجش عوامل تاثیرگذار بر مشارکت کاربران فضا در محلات هدف

ستاره شمعونی*، فرخ احمدرضاپور

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

2.کندوکاوی در فضای عمومی شهری بر اساس نیازهای ملموس و ناملموس

لاله حصاری جبار*، مریم اسکندرصارمی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

3.بررسی تفسیر و کلیت توسعه پایدار محلات با رویکرد جمعی

علی مرادی شمرانی*، فرناز یزدان جاوید

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

4.مناسبت سنجی رهیافت نظری پویش مختلط به عنوان رهیافت جایگزین در برنامه ریزی شهرها

مهسا نجارصادقی*، حمید ماجدی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

 

Issue 3
Issue 3
Volume 2, Issue 3, October 2019

 

1.Measuring the factors affecting the participation of space users in the target neighborhoods

Setareh Shamouni * Farrokh Ahmadrezapour

View and Download

2.Exploring the urban public space based on tangible and intangible needs

Laleh Hesari Jabbar * ,Maryam Eskandar Saremi

View and Download

3.Investigating the interpretation and generality of sustainable development of neighborhoods with a collective approach

Ali Moradi Shemrani * ,Farnaz Yazdan Javid

View and Download

4.Test of the theoretical approach of mixed dynamics as an alternative approach in urban planning

Mahsa Najar Sadeghi * ,Hamid Majedi

View and Download

 

شمارۀ چهارم
شمارۀ چهارم
دورۀ سوم، شمارۀ چهارم، بهار و تابستان 1399

 

1.بررسی تأثیر فرم جداره‌های خیابانی بر الگوهای رفتاری انسان (نمونه‌ی مورد مطالعه: خیابان ولیعصر(عج) تهران)

هژیر رسول پور*، ایرج اعتصام، ارسلان طهماسبی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

2.بررسی طراحی ساختمان های همساز در دریافت میزان انرژی تابشی

رضا حق پناه رضایی*، حمید ماجدی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

3.ارزیابی مقایسه ای مدلهای شناسایی ظرفیتهای اکوتوریسم (مطالعه موردی: استان خوزستان)

صادق بهاری بابادی*، حسن احمدی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

4.بررسی ترفندهای طراحی سکونتگاه های مسکونی جهت ارتقا امنیت محیطی

محمد رجبی ثانی*، کرامت اله زیاری

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

5.تأثیر رویکرد اگزیستانسیالیسم بر آثار کامران دیبا ( نمونه های موردی: پارک شفق، شهر شوشتر و موزه هنرهای معاصر)

زهرا یارمحمودی*، شقایق سیستانی کرم پور، علیرضا غیورفر

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

6.خوانش مسابقۀ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به زعم اندیشۀ هِگِل و مفهوم «روح زمان»

علیرضا جزءپیری

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

7.تحلیل هویتی معماری معاصر ژاپن

وحدانه فولادی*، مهسا پیش دار

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

8.طراحی فضای شهری به منظور ارتقاء امنیت و کاهش بزه و افزایش حضور و مشارکت زنان در بافت‌های فرسوده شهری (نمونه موردی: محله حسینیه زنجان)

سولماز احمدی باروق*، زهرا رسولی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

9.میراث معماری تیموری در خراسان

الهه ابراهیمی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

10.بررسی عوامل موثر در رشد افقی کلان شهرها با تأکید بر پروژه های آماده سازی( مطالعه موردی کلان شهر تبریز)

علی آذر*، قربان محبوبی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

11.بررسی روش های نوین در ساماندهی بافت های فرسوده شهری(نمونه موردی : شهر لامرد)

مرضیه موغلی*، خلیل علی نژاد

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

12.نقش خلاقیت انسانی در توسعه پایدار گردشگری جزیره قشم

محمد اکبرپور*، سیده شادی موسوی عراقی، سمیه عظیمی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

 

Issue 4
Issue 4
Volume 3, Issue 4, August 2020

 

1.The Effect of Street Wall Form on Human Behavior Patterns (Case Study: Valiasr St., Tehran)

Hazhir Rasoulpour* Iraj Etessam, Arsalan Tahmasebi

 

View and Download

2.Investigating the design of harmonious buildings in receiving radiant energy

Reza Haghpanah Rezaei * Hamid Majedi

 

View and Download

3.Comparative evaluation of ecotourism capacity identification models (Case study: Khuzestan province)

Sadegh Bahari Babadi*, Hassan Ahmadi

 

View and Download

4.Investigating the design tricks of residential settlements to improve environmental security

Mohammad Rajabi Thani * ,Keramatollah Ziari

 

View and Download

5.The Effect of Existentialism Approach on Kamran Diba's Designs (Case Studies: Shafaq Park, Shooshtar City and Museum of Contemporary Art)

Zahra Yarmahmoodi*, Shaghayegh Sistanikarampour, Alireza Ghayoorfar

View and Download

6.Reviewing the competition of the National Library of the Islamic Republic of Iran according to Hegel's thought and the concept of "the spirit of time

Alireza Joze Piry

View and Download

7.Identity analysis of contemporary Japanese architecture

Vahdaneh Fooladi*, Mahsa pishdar

View and Download

8.Designing urban space in order to enhance security and reduce crime and increase the presence and participation of women in eroded fabric of the city. (case example: Hoseiniyeh Regional of Zanjan)

Solmaz Ahmadi Borough* ,Zahra Rasouli

View and Download

9.The heritage of Timurid architecture in Khorasan

Elahe Ebrahimi

View and Download

10.Investigating the effective factors in the horizontal growth of metropolises with emphasis on preparation projects Case study of Tabriz metropolis

Ali Azar * ,Ghorban Mahboubi

View and Download

11.Investigation of new methods in organizing worn-out urban tissues (Case study: Lamerd city)

Marzieh Moghli * , Khalil Ali Nejad

View and Download

12.The Role of Human Creativity in the Development of Sustainable Tourism Qeshm Island

Mohammad Akbarpour * ,Seyedeh Shadi Mousavi Iraqi, Somayeh Azimi

View and Download

 

 

شمارۀ پنجم
شمارۀ پنجم
دورۀ سوم، شمارۀ پنجم، پاییز و زمستان 1399

 

1.معماری مبتنی بر اقلیم در خانه های تاریخی-بررسی تطبیقی کوران هوا در خانه های گرگان و بوشهر
مرضیه آزادارمکی*، زهرا اسفندیاری

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

2.واکاوی معیارهای موثر بر شهر شاد (نمونه موردی: منطقه 2 تهران)
آیدا باقری بهشتی*، حدیث لقمانی

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

3.شهرشناسی و برنامه ریزی برای شهر با فلسفه ژیل دلوز
محمود شورچه*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

4.تأثیر طراحی خیابان بر آسایش حرارتی عابرین با تاکید بر باد (نمونه موردی: خیابان فردوسی واقع در منطقه 12 شهرداری تهران)
امیر شکیبامنش*، آوا فرحبد

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

5.بررسی نقش بندر دیلم در تعادل بخشی استان بوشهر با بهره گیری از روش های ضریب کشش پذیری و تحلیل شبکه اجتماعی
بهسا آرین بد*، رضا احمدیان، بهار آرین بد

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

6.طراحی فضاهای شهری دوستدار سالمند و معلول (نمونه موردی: منطقه تفریحی و گردشگری شورابیل)
فاطمه صبوری گرده*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

7.نقش اقتصاد فرهنگی و خلاقیت در بازآفرینی شهری
مرجان خان محمدی*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

8.بررسی تأثیر رضایتمندی کاربران فضا از گردشگری در محیط شهری و خلق سرمایه
رقیه ودایع خیری*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

9.جستاری بر مخاطرات شهری از باب توسعه پایدار: محیطی و ساختاری
ریحانه سجادی نیا*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

10.بررسی قوانین و مقررات فضاهای تازه تاسیس در شهر به عنوان یک فضای متصل: بلندمرتبه
الهه احمدیه*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

11.واکاوی تأثیر امکانات گردشگری شهری در توسعه چندگانه و متصل: سنجش آزمایشی
شقایق ورعی*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

12.تأثیر رنگ بافت کالبد جداره میدان مشتاق بر خوانایی آن
الهام میرزایی*

دریافت و مطالعه آنلاین مقاله

Issue 5
Issue 5
Volume 3, Issue 5, December 2020

 

1.Climate based Architecture-Comparative Study of Gorgan and Bushehr Historical Houses

Marzieh Azad Armaki*, Zahra Esfandiari

View and Download

2.Analysis of effective criteria on happy city (Case study: District Two of Tehran)

Aida baghery beheshty*, Hadis loghmani

View and Download

3.Urbanism and Planning for the City through the Gilles Deleuze's Philosophy

Mahmood Shoorcheh*

View and Download

4.The Effect Of Street Design On Thermal Comfort (Case Study: Ferdowsi Street in Region 12 of Tehran)

AMIR SHAKIBANESH*, AVA FARAHBOD

View and Download

5.Investigating the Role of Bandar Deylam in Equilibrium of Bushehr Province by using the Methods of Elasticiablity Index and Social Network

Behsa Arianbod*, Reza Ahmadian, Bahar Arianbod

View and Download

6.Design of urban spaces for the elderly and disabled (case study: Shorabil recreation and tourism area)

Fatemeh Sabouri gerdeh*

View and Download

7.The role of cultural economy and creativity in urban regeneration

Marjan Khan Mohammadi *

View and Download

8.Investigating the effect of space users' satisfaction with tourism in the urban environment and capital creation

Roghayeh Vadaei Kheiri *

View and Download

9.Research on urban hazards in terms of sustainable development: environmental and structural

Reyhaneh Sajadinia *

View and Download

10.Examining the rules and regulations of newly established spaces in the city as a connected space: high-rise

Elahe Ahmadieh *

View and Download

11.Investigating the Impact of Urban Tourism Facilities on Multiple and Connected Development: An Experimental Assessment

Shaghayegh Varei *

View and Download

12.The effect of the texture of the body wall of the eager field on its readability

Elham Mirzaei*

View and Download

بستن
مقایسه